Pendaftaran Terakhir Munaqosah :: Seminar Nasional pada Prod Ilmu Hadits Jurusan Ushuluddin :: Penutupan PPL IH Jurusan Ushuluddin di Desa Payaman Mejobo Kudus :: Monitoring PPL IH Jurusan Ushuluddin di Desa Payaman Mejobo Kudus :: Pembukaan PPL IH Jurusan Ushuluddin di Desa Payaman Mejobo Kudus ::

Pengambilan KRS

Bagi semua mahasiswa  Jurusan Ushuluddin

pengambilan KRS 

       Angkatan 2010      : 10 Februari 2014

       Angkatan 2011      : 11 Februari 2014

       Angkatan 2012      : 12 Februari 2014

       Angkatan 2013      : 13 Februari 2014

       Demikian harap menjadikan maklum

Pengumuman

>> Lihat Semua Pengumuman

Agenda

>> Lihat Semua Agenda

Download

Video Youtube